Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Uutiset

01.10.2018

Maakunnallinen kuljetuspalvelukeskus


Maakunnallisen kuljetuspalvelun haasteita ratkotaan yhdessä

 

Kanta-Hämeen kunnat ja kuntayhtymät kilpailuttivat maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen ja liikennöinnin yhteishankintanaKanta-Hämeen alueelle ja hankintapäätökset tehtiin huhtikuussa 2018.

 

Hankintalainsäädännöstä ja liikenteen palveluista annetunlain voimaantulosta johtuen kuljetuspalvelujen hankkiminen toteutetaantarjouskilpailulla ja vanhaan järjestelmään ei ole paluuta. Maakunnallinenkuljetuspalvelu on ollut toiminnassa heinäkuusta 2018 lähtien.

 

Maakunnallisesti yhdenmukaistenkuljetuspalvelujen onnistumisen edellytyksenä on, että maakunnassa onyhdenmukaiset kriteerit täyttävät kuljetuspalveluohjeet. Kuljetuspalveluohjeetlaadittiin yhteistyössä hankinnassa mukana olevien kuntien ja kuntayhtymienedustajien kanssa.

   

Hankinnan tavoitteena on eri maksajatahojen matkojenyhdistely ja sen avulla saatavat kustannussäästöt, kuitenkin siten, ettäasiakkaille taataan laadukkaat kuljetuspalvelut.

 

Tampereen Aluetaksi palvelun tuottajaksi

Maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen palveluntuottajaksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnytTampereen Aluetaksi Oy. Kuljetuspalvelukeskuksen ohjauksessaovat pääasiassa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset matkat sekämuut kuin ambulanssilla tehtävät terveydenhuoltolain mukaiset kiireettömätpotilassiirtokuljetukset. Kuljetuspalvelukeskus hoitaa asiakaspalvelua,välittää ja yhdistelee eri maksajatahojen matkoja ja jakaa kuljetuskustannukseteri osapuolille maksettaviksi.

 

Liikennöintiin yli 100 liikenteenharjoittajaa

Liikennöinti kilpailutettiin siten, että kaikkivalintakriteerit täyttävät liikenteenharjoittajat hyväksyttiin ajamaankuljetuksia. Liikennöintisopimukset on tällä hetkellä allekirjoitettu 105 liikennöitsijänkanssa (150 autoa). Liikennöinnissä maakunnan alue on jaettu osiin, muttakaikki liikennöitsijät voivat ajaa koko maakunnan alueella.

 

Käyttöönotossa ollut haasteita

Hankkeen käyttöönottoprojektin valmistelut aloitettiin hetihankintapäätöksen jälkeen. Käyttöönottoprojektista vastaa Tampereen Aluetaksi.

Hankkeen käyttöönotossa on ollut vaikeuksiapuhelinpalveluun, järjestelmään ja uusiin käytäntöihin liittyen, ja palvelu eivielä ole sopimuksen mukaisella tasolla. Riihimäen seudulla on myös todettutarve täydennyskilpailutukselle automäärän lisäämiseksi. Täydennyskilpailutuson avoinna 1.10.2018 klo 10 asti.

Palvelussa ilmenneitä ongelmia on ratkaistu yhteistyössäTampereen Aluetaksin kanssa, ja koko ajan työskennellään aktiivisesti palvelunvakiinnuttamiseksi sovitulle laatutasolle.

 

Lisätiedot:
H
ämeenlinnan kaupunki tilaajatahojen vastuukuntana
Kaupunkirakennejohtaja Tarja Majuri, puh. 03 621 2656
Kuljetussuunnittelija Hannamaija Permikangas, puh. 03 621 2189
Hankintapäällikkö Aapo Korte, puh. 03 621 2670
Kaupunginlakimies Merja Korhonen, puh. 03 621 2876

etunimi.sukunimi@hameenlinna.fi

 

 

 
 

Sivu päivitetty: 11.01.2019
 
 
 
login Synergia Foxy