Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Asiakasmaksut ja laskutus

Asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/92).

Huom!  Yhtymähallitus on vahvistanut uudet asiakasmaksut 1.1.2018 lukien (yhall 18.12.2017 § 219)

Perusterveydenhuollon maksut
Erikoissairaanhoidon maksut
Mielenterveyspalveluiden maksut
Asumispalvelujen ja laitoshoidon asiakasmaksut
Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden maksut
Käyttämätön ja perumaton ajanvaraus
Lääkärintodistukset ja lausunnot
Maksukatto

Asiakirjoista perittävät maksut

Viranomaisen asiakirjoista ja tiedon antamisesta perittävät maksut

 

Sivu päivitetty: 12.01.2018
 
 
 
login Synergia Foxy