Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Asiakasmaksut ja laskutus

Asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/92).

Huom!  Yhtymähallitus on käsitellyt asiakasmaksuja 18.1.2016 (§ 6). Asiakasmaksuja on korotettu lukuunottamatta  erikoissairaanhoidon maksuja, joiden osalta  mahdollisista korotuksista päätetään myöhemmin.

Perusterveydenhuollon maksut
Erikoissairaanhoidon maksut
Mielenterveyspalveluiden maksut
Asumispalvelujen ja laitoshoidon asiakasmaksut
Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden maksut
Käyttämätön ja perumaton ajanvaraus
Lääkärintodistukset ja lausunnot
Maksukatto

Asiakirjoista perittävät maksut

Viranomaisen asiakirjoista ja tiedon antamisesta perittävät maksut

 

Sivu päivitetty: 06.04.2016
 
 
 
login Synergia Foxy