Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Alla olevasta linkistä pääsee lukemaan yhtymähallituksen, yhtymäkokouksen ja tarkastuslautakunnan  esityslistoja/pöytäkirjoja. 

Yhtymähallitus ja yhtymäkokous

Yhtymäkokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, yleensä kesä- ja joulukuussa. 

Yhtymähallitus kokoontuu yleensä kuukausittain (heinäkuuta lukuunottamatta) yleensä maanantaisin. Yhtymähallitus kokoontuu loppuvuonna 2017:  30.10., 24.11. ja 18.12.2017.

Yhtymäkokous kutsutaan koolle 13.12.2017.

Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen 

Yhtymähallituksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla. jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, kahdeksantena (8.) kokouspäivän jälkeisenä päivänä, ja mikäli se on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä.

Yhtymäkokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavan viikon perjantaina kuntayhtymän verkkosivuille, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Pöytäkirjoissa voi olla asioita tai liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Ne sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai niissä olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden.

Pöytäkirjat näkyvät kotisivuilla noin vuoden ajan.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään tarpeen mukaan yleisesti nähtävillä muutoksenhaun edellyttämän ajan (38 päivää) kuntayhtymän verkkosivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Alla olevasta linkistä pääsee lukemaan julkaistuja viranhaltijapäätöksiä.

Viranhaltijapäätökset      

 

Sivu päivitetty: 06.11.2017
 
 
 
login Synergia Foxy