Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ovat liikkumista tukevia palveluita ja ne on tarkoitettu jokapäiväisiin arkista toimista johtuviin tarpeisiin, ei siis virkistykseen tai lääkärimatkoihin. Etuus on määrärahasidonnainen, ei subjektiivinen oikeus.

Liikkumista tukeva palvelu voidaan myöntää henkilöille, jotka eivät itsenäisesti pysty käyttämään muita julkisia liikenne välineitä tai omaa autoa alentuneen, pitkäaikaisen toimintakyvyn vajauksen,sairauden tai vamman perusteella ja he tarvitsevat palvelua jokapäiväiseen, arkiseen elämään liityvän syyn takia. Liikkumista tukevan palvelun tarkoituksena on edistää hakjan toimintakykyä ja auttaa häntä suoriutumaan välttämättömistä ja arkisista jokapäiväisista tarpeista.

Toimintakykyä arvioidessa huomioidaan kyky selviytyä kodin ulkopuolella asioimisesta .Liikuntakykyä arvioidessa huomioidaan ulkona ja sisällä liikkumisen lisäksi esim. kaatumisalttius ja tasapaino-ongelmat sekä apuvälineiden käyttö. 

Hakijan pitää olla toimintakyvyltään esteelinen käyttämään muita julkisia liikennepalveluita. Taksipalveluissa voi olla asiakkaan itsensä hankkima saattaja. Myönnettäessä asiointi/palveluliikennettä katsotaan ,että asiakkaan toimintakyky ei vaadi saattajaa.


Kuljetuspalveluhakemus

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluista löytyy lisätietoa täältä.

 

Sivu päivitetty: 03.01.2018

Yhteystiedot

Koivula Outi
palveluohjaaja Tammela
puh. 03 4191 6142
gsm 050 414 5091
outi.koivula(at)fshky.fi

Kujanpää Minna
palveluohjaaja Jokioinen
puh. 03 4191 6548
gsm 050 464 3275
minna.kujanpaa(at)fshky.fi

Palojärvi Marjatta
palveluohjauksen päällikkö
palveluohjaaja Humppila
palveluohjaaja Ypäjä
puh. 03 4191 6545
gsm 050 581 1420
marjatta.palojarvi(at)fshky.fi

Rajahalme-Tahvanainen Tarja
palveluohjaaja Forssa
puh. 03 4191 6546
gsm 040 564 6001
tarja.rajahalme-tahvanainen(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy