Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tukea myönnetään talousarviossa annetun määrärahan puitteissa. Tuki kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville henkilöille. Se ei ole subjektiivinen oikeus. Omaishoito on aina päivittäiseen henkilökohtaiseen hoitoon ja huolenpitoon annettavaa apua, ei ainoastaan kodin ulkopuolista asiointia tai taloustöitä koskevaa.

Omaishoidon tukea haetaan omaishoidontuen hakemuksella. Palveluohjaaja tekee kotikäynnin, jolloin arvioidaan palveluntarve, hoitajan soveltuvuus tehtävään ja muut myöntämisedellytykset.

Maksuluokka 1 tuen suuruus 398,16. Avun tarve on ympärivuorokautista, päivittäin jatkuvasti sitovaa. Asiakas selviytyy muutamia tunteja yksin kotona.

Maksuluokka 2 tuen suuruus 608,84. Asiakas tarvitsee jatkuvaa valvontaa, avun tarve on ympärivuorokautista ja hän ei selviydy yksin kotona kuin pieniä hetkiä.

Maksuluokka 3 tuen suuruus 783,64. Asiakasta ei voi jättää yksin ja hän tarvitsee hyvin runsaasti apua. Tuki on tarkoitettu hoidollisesti raskaisiin siirtymävaiheisiin.


Omaishoidontukihakemus

 

Sivu päivitetty: 03.06.2016
 
 
 
login Synergia Foxy