Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Palveluohjaus

Palveluohjaus antaa laaja-alaista ohjausta ja neuvontaa erilaisista olemassa olevista palveluista ja tukimahdollisuuksista. Neuvontaa annetaan puhelimitse, kotikäynneillä, palveluohjaajan luona, erilaisissa tilaisuuksissa ja palvelupisteissä. Asiakkaalle tehdään palvelutarpeen kartoitus, jossa käydään läpi asiakkaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet sekä asuin- ja elinympäristön olosuhteet.

Palveluohjaajat suunnittelevat ja seuraavat asiakkaille tarjottavia palveluita heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Palveluohjaus tekee tiivistä yhteistyötä muiden palveluiden tuottajien kanssa.

Palveluohjauksen kautta haetaan muun muassa:

Omaishoidon tukea, johon liittyvät hoidettavan intervallijaksojen toteutuminen, omaishoidon palvelusetelit, hoidettavan kotona toteutettava perhehoito, hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittäminen ja ylläpito.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisen kanssa.

Palveluohjaus käsittelee hakemukset asumispalveluihin, järjestää asumispalveluyksiköiden asiakaspaikkoja ja intervallijaksoja.

Matalan kynnyksen palvelupiste Wiisari palvelee Tyykihovissa seutukunnallisesti ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja vammaisten palveluihin liittyvissä asioissa.

Hakemus vanhuspalveluihin

Ikäihmisten palveluopas 2018

Huoli ikääntyneestä henkilöstä: sähköinen ilmoitus

Seuraavasta linkistä voit täyttää sähköisen yhteydenottopyynnön; palveluohjaus on suoraan yhteydessä annettujen tietojen perusteella. Sähköinen yhteydenottopyyntö

 

Sivu päivitetty: 20.03.2019

Yhteystiedot

Suonpää Tiina
vs. palveluohjaaja Forssa
puh. 03 4191 6148
tiina.suonpaa@fshky.fi

Koivula Outi
palveluohjaaja Tammela
puh. 03 4191 6148
outi.koivula(at)fshky.fi

Kujanpää Minna
palveluohjaaja Jokioinen
puh. 03 4191 6148
minna.kujanpaa(at)fshky.fi

Palojärvi Marjatta
palveluohjauksen päällikkö
palveluohjaaja Humppila
palveluohjaaja Ypäjä
gsm 050 581 1420
marjatta.palojarvi(at)fshky.fi

Neuvontapalvelupiste Wiisari
Henna Pokka, Tyykihovi,
Eteläinen puistokatu 4, 30420 Forssa
ilman ajanvarausta ma-pe klo 10-12
puh. 03 4191 6148

Rajahalme-Tahvanainen Tarja
palveluohjaaja Forssa
puh. 03 4191 6148
tarja.rajahalme-tahvanainen(at)fshky.fi

Humppila
Kunnantalo, Kisakuja 2
kts ajat Humppapaasta
puh. 03 4191 6148

Jokioinen
Kunnantalo, Keskuskatu 29 A
maanantaisin klo 10-12
puh. 03 4191 6148

Tammela
Kunnantalo, Hakkapeliitantie 2
maanantaisin klo 10-12
puh. 03 4191 6148

Ypäjä
Kunnantalo, Perttulantie 20
kts ajat Ypäjäläisestä
puh. 03 4191 6148

 
 
 
login Synergia Foxy