Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Asiakasmaksut

Asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/92).

Maksut 1.4.2016 alkaen:

Vastaanotto- ja ryhmäkäynti psykiatrian poliklinikoilla ja tehostetun avohoidonyksikössä on maksuton.

 

Käyttämätön ja perumaton ajanvaraus

Esteen sattuessa ilmoita kyseiseen yksikköön mahdollisimman nopeasti ellet voi saapua sovittuna aikana, viimeistään edellisenä arkipäivänä klo 13.00 mennessä. Käynnin peruutuksen voi tehdä vastaanottavan työntekijän puhelinaikana tai osastonsihteerille.

Käyttämättömästä ja perumattomasta ajanvarauksesta peritään psykiatrian poliklinikalla ja tehostetun avohoidonyksikössä sakkomaksuna 43,56.

 

Lääkärintodistukset ja -lausunnot

Lääkärin antamasta laajasta lausunnosta/todistuksesta peritään 43,56.

Lääkärin antamasta todistuksesta ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi peritään 52,47.

Lääkärin antamasta suppeasta lausunnosta/todistuksesta peritään 21,45.

 

Vuodeosastohoito

Osasto 11 A:

> 41,91 euroa/hoitopäivä

> voimassa olevan vapaakortin haltijalta peritään 19,40 euroa/hoitopäivä

Osasto 11 B:

> 19,40 euroa/hoitopäivä myös vapaakortin haltijalle

> Kuntoutushoito 15,80 euroa/hoitopäivä, voimassa olevan vapaakortin haltijalle maksuton

> pitkäaikaisesta hoidosta (yli 3kk) peritään enintään 85 % hoidossa olevan kuukausituloista, kuitenkin enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. (Käyttövaroiksi vähintään 107 euroa) Enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketusta kuukausitulosta (kuukausitulot suuremmat kuin kotiin jäävän puolison).

 

Maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on 691 euron maksukatto kalenterivuotta kohti. Maksukaton täytyttyä asiakas saa avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta ja lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu alenee. Alle 18-vuotiaiden maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa.

Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut, fysioterapia, sarjahoito, poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksu ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa.

Asiakkaan on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Alkuperäiset maksukuitit on säilytettävä ja esitettävä ennen kuin saa todistuksen maksukaton täyttymisestä. Todistuksen antaa se laitos, jossa maksukatto täyttyy.

 

Sivu päivitetty: 24.01.2017

Yhteystiedot

Alén Sointu
osastonsihteeri
puh. 03 4191 3540

Kuivanen Terhi
osastonsihteeri
puh. 03 4191 3650

 
 
 
login Synergia Foxy