Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Isyysasiat ja lastenvalvojat

Lastenvalvojan palvelut

Lastenvalvojat toimivat perhepalveluiden palvelualueella/lastensuojelu Forssan kaupungintalolla ensimmäisessä kerroksessa.

Lastenvalvojat vastaavat avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden tunnustamiseen ja selvittämiseen liittyvistä asioista. He hoitavat lasten huoltajuuteen, asumiseen ja tapaamiseen sekä elatukseen liittyvät sopimusasiat.

Asiointi

Asiointi lastenvalvojan luona tapahtuu ajanvarauksella
Ajanvaraukset  ja puhelinneuvonta puhelinaikana
Yhteydenotot lastenvalvojiin kotikunnan mukaan  (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä) .

Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen

Aina, kun lapsi syntyy äidille, joka ei lapsen syntymähetkellä ole avioliitossa, lapsen isyys täytyy selvittää ja vahvistaa erikseen.

Lastenvalvoja saa tiedon avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta rekisteriviranomaiselta. Tällöin hän ottaa yhteyttä lapsen äitiin, ja pyytää häntä varaamaan ajan isyyden selvittämistä ja tunnustamisen vastaanottamista varten. Maistraatti vahvistaa isyyden tavallisesti 1-2 viikon kuluessa lastenvalvojalla käynnistä. Vanhemmat voivat isyyden tunnustamisen yhteydessä sopia lapsen yhteishuoltajuudesta.

Jos sopimusta ei tehdä, lapsen huoltaja on yksin äiti.

Kun isyys on vahvistettu

> lapselle voidaan antaa isän sukunimi
> isä voi toimia lapsen huoltajana
> isä on velvollinen osallistumaan lapsen elatukseen
> lapsella on perintöoikeus isäänsä ja isän puoleiseen sukuun ja päinvastoin
> lapsi on oikeutettu eläke ja vakuutusetuuksiin isänsä osalta

Jos isyys on epävarma

isyyden varmistamiseksi tehdään oikeusgeneettinen isyystutkimus (DNA-tutkimus). Lastenvalvoja antaa tutkimuslähetteet. Näyte otetaan yleensä kaikista asianosaisista. Asiakas varaa itse ajan terveyskeskuksesta isyydentutkimista varten (äiti, lapsi, mies).

 

Sivu päivitetty: 07.11.2018

Yhteystiedot

Forssan kaupungintalo
Turuntie 18, 30100 Forssa
postiosoite: PL 62, 30101 Forssa
faksi 03 41916554 /sosiaalivirasto

Jansson Anneli
lastenvalvoja
19.03.2018 alkaen
puhelinaika ma-pe klo 13-14
Alue: Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä
faksi 03 4191 6554
puh. 03 41911

 

Avoin
lastenvalvoja
Alue: Forssa, Humppila, Jokioinen,
Tammela ja Ypäjä
puh. 03 41911

 
 
 
login Synergia Foxy