Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Ankkuri ... tarttuu !

Ankkuri-tiimi tarttuu varhaisessa vaiheessa poliisin tietoon tulleisiin lasten ja nuorten
rikolliseen käyttäytymiseen kuten alaikäisten päihdekokeiluihin, näpistelyyn ja netti-
kiusaamiseen. Ankkuri-tiimin tarkoituksena on selvittää lasten ja nuorten kokonais-
valtainen elämäntilanne ja lastensuojelun tarve sekä työskennellä lasten ja nuorten
sekä heidän perheiden kanssa.

Ankkuri-tiimi tarjoaa nopeasti apua lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteissa ja ohjaa tarvittaessa jatkotyöskentelyyn muun avun tai tuen piiriin.

Ankkuri-tiimin tavoitteena on sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä.

Ankkuri-tiimi työskentelee Forssan poliisiasemalla. Siihen kuuluu poliisi, sosiaalityöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja.

 

Sivu päivitetty: 15.08.2017

Yhteystiedot

Forssan Ankkuri-tiimi
Hämeen poliisilaitos
Forssan poliisiasema
Murrontie 3, 30420 Forssa

sosiaalityöntekijä
gsm 045 311 8321
etunumi.sukunimi(at)fshky.fi

Nurmi Sirkku
vanhempi konstaapeli
gsm 040 727 4294
sirkku.nurmi(at)poliisi.fi

 
 
 
login Synergia Foxy