Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Työmuodot

Ohjaus ja neuvonta

Perheneuvolaan voi soittaa tai tulla käymään tilanteissa, joissa kaipaa ulkopuolisen ammattilaisen näkemystä tai neuvoja vanhempana ja kasvattajana.

Tutkimukset

Tilanteen arviointi tai ongelmien ymmärtäminen saattaa vaatia perhetutkimusta, lapsen psykologista tutkimusta, vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen arviointia tai lääkärin tutkimusta

Perheterapia, vuorovaikutushoito ja supportiivinen yksilöterapia tai -käynnit

Lapsikeskeinen perheasiansovittelu

Lapsikeskeinen perheasiain sovittelu tarjoaa neuvotteluapua eron harkinnassa ja erojärjestelyissä. Sovittelukeskustelussa pyritään helpottamaan avio-/avoerosuunnittelua sekä aikuisten että lasten kannalta. Sovittelussa ei laadita eikä vahvisteta sopimuksia. Sovittelija ei ota kantaa, vaan pyrkii yhdessä vanhempien kanssa löytämään perheelle parhaiten sopivat ratkaisut.

Toimiva lapsi & perhe –menetelmät

Menetelmiä  käytetään tilanteissa, joissa vanhemmuuden voimavaroja verottaa jokin iso tekijä perheen arjessa, esimerkiksi vanhemman vakava fyysinen sairaus, mielenterveys- tai päihdeongelma, vankeus tai lapsen käyttäytymiseen tai tunne-elämään liittyvät vaikeudet. Lapsen tilannetta kartoitetaan joko yksittäisellä keskustelukäynnillä vanhempien kanssa, Lapset puheeksi -keskustelu, kokoamalla yhdessä vanhempien kanssa lapsen ja perheen arkea tukevia tahoja, Lapset puheeksi -neuvonpito, tai tapaamalla sekä vanhempia että lapsia yhdessä ja erikseen, Lapset puheeksi -perheinterventio.  Neuvonpidossa ja perheinterventiossa on aina kaksi työntekijää, joista toinen työntekijä tulee usein aikuispalveluista (esim. aikuispsykiatriasta tai A-klinikalta).

Ryhmätoiminnot

Perheneuvola järjestää vuorovaikutusta tukevia ja vanhemmuutta vahvistavia ryhmiä (Käsikynkkä ja Vanhempana vahvemmaksi), Eroneuvo-iltoja ja Lasten eroryhmiä sekä Isä-poika -peliryhmiä.

Sosiaalitoimen tai oikeuden pyytämät selvitykset

Perheneuvola tekee huolto- ja tapaamisriitoja koskevia selvityksiä sosiaalitoimen ja oikeuden pyynnöstä.

Konsultaatio lasten parissa työskenteleville viranomaisille 

 

Sivu päivitetty: 06.04.2016

Yhteystiedot

Perheneuvola
Sortohaankatu 3, 30100 Forssa
Yhteydenotot ma, ti, to klo 8.15-15.45
ke klo 8.15-11.00 ja klo 14.-15.45 ja pe klo 8.15-14.30.
puh. 03 4191 2448

 
 
 
login Synergia Foxy