Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Talous- ja velkaneuvonta

Palvelu on tarkoitettu Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän asukkaille. Palvelu on maksuton ja se perustuu lakiin talous- ja velkaneuvonnasta. Asiointi on myös luottamuksellista: asiakasta koskevia tietoja ei luovuteta tai kerrota ulkopuolisille.

Talous- ja velkaneuvonnassa yksityishenkilöä ja yksityisenä elinkeinon- tai ammatinharjoittajana toimivaa henkilöä voidaan:

On huomionarvoista, että talous- ja velkaneuvoja on ainoastaan asiakkaan avustaja ja että asiakas itse päättää tehtävistä toimenpiteistä. Vastaavasti talous- ja velkaneuvojan tapaaminen ei johda mihinkään toimenpiteeseen, ellei asiakas sitä itse halua.

Lisäksi on tärkeää huomata, että yhteydenotto talous- ja velkaneuvontaan ei pysäytä ulosottoa, perintää tai muita vastaavia toimenpiteitä.

Asiointi talous- ja velkaneuvonnassa

Talous- ja velkaneuvonnassa on asiakasta mahdollista palvella monella tapaa:

On huomionarvoista, että yrittäjien olisi hyvä olla aina ensin yhteydessä Yritys Suomi Talousapu -palveluun ennen yhteydenottoa talous- ja velkaneuvontaan. Kyseisen palvelun puhelinpalvelusta yrittäjä saa neuvoja yrityksen talous- ja maksuvaikeuksiin liittyvissä kysymyksissä sekä yrityksen tietojen pohjalta asiantuntijan tekemän arvion yrityksen tilanteesta ja kannattavuudesta. Talousavun puhelinpalvelun asiantuntijat päivystävät arkisin klo 9–16 puhelinnumerosta 029 502 4880.

Lisätietoa Yritys Suomi Talousapu -palvelusta saat täältä:

https://yrityssuomi.fi/talousapu

Mitä sinun tulisi tehdä ennen tapaamisaikaa?

Kun sinulle on varattu aika talous- ja velkaneuvontaan, voit vaikuttaa itse siihen, miten joutuisasti asiasi käsittely etenee ja tarvittavien asiakirjojen hankkiminen tapahtuu. Mahdollisuuksien mukaan tee etukäteen seuraavat asiat. (HUOM! seuraavien asioiden tekeminen ei ole edellytys tapaamiselle):

 1. Avaa kaikki velkojilta saamasi kirjeet. Säästä kaikki maksukehotukset ja perintäkirjeet ja ota ne mukaasi tapaamiseen. Lajittele kirjeet velkojien, perintätoimistojen tai velkojen mukaan.
 2. Hanki tositteet kaikista omista ja puolisosi tuloista (palkkalaskelma, eläkepäätös, työttömyyskorvaus, sairauspäiväraha, asumistukipäätös, elatusapusopimus yms.).
 3. Hanki tositteet kaikista talouden menoista (vuokra, sähkö, kotivakuutus, lääkkeet, päivähoito, elatusmaksut yms.).
 4. Tee taloussuunnitelma kotitaloutesi tuloista ja menoista. Voit tehdä taloussuunnitelman joko vapaamuotoisesti tai etsiä internetistä valmiin taloussuunnitelmamallin, johon täytät omat tietosi. Taloussuunnitelma selventää sekä asiakkaalle että talous- ja velkaneuvojalle, mihin talouden tulot käytetään.
 5. Jos sinulla on tai on ollut velkoja ulosotossa, tilaa ulosottorekisteristä velallisen ulosottoasiat -tuloste.
 6. Ota mukaan oma ja puolisosi verotuspäätös (tai esitäytetty veroilmoitus) velkajärjestelyä varten. Ota mukaan ainakin uusin verotuspäätös. Jos haet velkajärjestelyä, ota mukaan kolmen viimeisen vuoden verotuspäätökset.
 7. Jos sinulla on omaisuutta tai kuolinpesäosuuksia, ota mukaan kaikki niitä koskevat paperit.
 8. Tilaa luottotietorekisteriote Suomen Asiakastieto Oy:stä.
 9. Ota mukaan tiliotteet kolmelta viimeisimmältä kuukaudelta.
  Joskus talous- ja velkaneuvojalle saa sovittua tapaamisajan vasta useamman viikon päähän. Tällöin on tärkeää, että jo odotteluaikana asetat laskusi tärkeysjärjestykseen. Mikäli varasi eivät riitä kaikkien erääntyvien laskujen maksamiseen, tärkeimpiä laskuja ovat yleensä asumiseen ja terveyteen liittyvät laskut eli vuokra, sähkö, kotivakuutus, ruoka ja lääkkeet.
  Velkojen järjestelyn lähtökohtia
  Jotta velkojen järjestely onnistuu ja talous pysyy tasapainossa, on tärkeää, että

Talouden tasapainottaminen ja velkojen järjesteleminen eivät välttämättä tapahdu hetkessä, vaan ne vaativat asiakkaalta kärsivällisyyttä. Taloudelliseen tilanteeseen kohdistuva muutos tapahtuu tavallisesti askel askeleelta. Kun mainitut seikat toteutuvat asiakkaan kohdalla, luo se hyvän lähtökohdan velkojen järjestelylle ja mahdollisesti jollekin alla esitettävälle velkojen järjestelytoimenpiteelle.

Velkojen järjestelyn keinot

Neuvottelut velkojien ja perintätoimistojen kanssa sekä maksuaikatauluehdotusten laatiminen

Mikäli velallinen ei kykene maksamaan laskua eräpäivään mennessä, kannattaa velkojien ja perintätoimistojen kanssa yrittää neuvotella erilaisista maksujärjestelyistä. Neuvotella voi myös vielä siinä vaiheessa, kun saatava on siirtynyt tuomioistuimeen tai ulosottoon. On parempi yrittää sopia uusi maksuaikataulu kuin antaa viivästys- ja perimiskulujen kasvaa. Velkojat ja perintätoimistot yleensä arvostavat velallisen aktiivisuutta ja sopimishalukkuutta. Lisäksi maksuaikatauluista sopiminen hyödyttää myös velkojatahoja.

Erilaisia maksujärjestelyitä voivat olla mm. seuraavat:

Talous- ja velkaneuvoja ja asiakas voivat laatia yhdessä velkojille ehdotuksen maksuaikataulusta. Ehdotuksen kuukausittainen maksuerä on yleensä asiakkaan maksuvaran suuruinen, ja kesto riippuu asiakkaan velkatilanteesta. Keskimäärin maksuaikataulut ovat kestoltaan 2–5 vuotta. Maksuaikatauluehdotusten laatimisen edellytyksenä siis on, että asiakkaalla on maksukykyä. Maksuaikatauluehdotuksessa velkojia pyydetään yleensä vähintään alentamaan velan korkoa, mutta joskus myös velan pääomaa pyydetään alentamaan. On tärkeää huomata, että maksuaikatauluehdotukseen suostuminen on täysin kunkin velkojan harkinnassa ja siten maksuaikatauluehdotusten tulisi olla myös velkojien kannalta kohtuullisia. Ehdotetun maksuaikataulun toteutuminen edellyttää, että kaikki velkojat siihen suostuvat.

Sen jälkeen, kun velkojat ovat suostuneet ehdotukseen ja asiakas alkaa noudattaa maksuvaransa mukaista maksuaikataulua, velkojat peruvat mahdollisen ulosoton. Maksuaikataulun voimassaoloaikana, kuten muidenkin velkojen järjestelykeinojen aikana, on tärkeää välttää lisävelkaantumista. Lisävelkaantuminen on uhka maksuaikataulun onnistuneelle toteuttamiselle, koska uusien velkojen päätyminen ulosottoon ja sitä kautta ulosottoperinnän alkaminen yleensä tekee maksuaikataulun maksuista suoriutumisen mahdottomaksi.

 

Takuusäätiön takaus

Takuusäätiö myöntää takauksia pankista nostettaviin järjestelylainoihin asiakkaille, joiden velkaongelma on mahdollista ratkaista yhdellä uudella lainalla. Järjestelylainalla yhdistetään asiakkaan useat eri velat (pois lukien asuntolaina, autolaina, opintolaina, toimivan yrityksen velat, Finnvera-lainat tai muut lainat, joissa on turvaava reaalivakuus) yhdeksi uudeksi lainaksi. Järjestelylainan takauksen hakeminen Takuusäätiöstä on harkinnanarvoista erityisesti silloin, jos asiakkaalla on muutoin vaikeuksia saada järjestelylainaa pankista esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi. Takuusäätiön takaus on tarkoitettu asiakkaille, jotka ovat joutuneet velkaongelmiin ennalta arvaamattomasta syystä.

Järjestelylainan takauksen määrä voi olla enimmillään 34 000 € kotitaloutta kohden. Takauksen saamiseksi asiakkaalla on oltava riittävästi maksuvaraa koko järjestelylainan takaisinmaksuajalle, joka on enintään 8 vuotta. Järjestelylainan kuukausierä ja laina-ajan pituus perustuvat Takuusäätiön internet-sivuilla olevaan maksuvaralaskuriin ja näin ollen asiakas voi niitä itse valita. Jotta asiakas voi saada takauksen, tulee tämän elämäntilanteen olla vakiintunut ja velkaantumisen syiden on oltava hallinnassa tai poistunut kokonaan. Lisäksi Takuusäätiössä edellytetään, että takausta hakeva asiakas pystyy osoittamaan, että tämä on vähintään kolmen kuukauden ajan lyhentänyt velkojaan maksuvaransa suuruisella määrällä. Lähtökohtaisesti Takuusäätiön takaus voidaan myöntää asiakkaalle vain kerran.

Lue lisää Takuusäätiön takauksesta täältä:

http://www.takuusaatio.fi/

Halutessasi voit soittaa myös Takuusäätiön maksuttomaan neuvontanumeroon, velkalinjaan 0800 9 8009. Velkalinja palvelee arkisin klo 10–14. Velkalinjaan on mahdollista soittaa kaikkialta Suomesta maksutta ja keskustella nimettömänä omista tai läheisen rahahuolista tai tiedustella tarkemmin takauksen hakemiseen ja edellytyksiin liittyvistä asioista. Lisäksi Takuusäätiön internetsivujen oikeassa alakulmassa oleva Kysy rahasta -chat on auki maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 12.30–15.00.

Yksityishenkilön velkajärjestely

Yksityishenkilön velkajärjestely on tarkoitettu asiakkaille, jotka ovat pysyvästi tai pitkäaikaisesti maksukyvyttömiä. Yksityishenkilön velkajärjestelyä voi hakea, kun muita keinoja ei ole käytettävissä (ts. maksusopimukset velkojien kanssa eivät onnistu, Takuusäätiön takausta ei voida myöntää tai velat ovat niin suuret, että ne eivät tule maksetuksi ulosoton kautta).

Yksityishenkilön velkajärjestelyä haetaan käräjäoikeudelta. Mikäli käräjäoikeus myöntää asiakkaalle yksityishenkilön velkajärjestelyn, tämän tulee hänelle vahvistetun maksuohjelman mukaisesti maksaa velkojaan. Maksuohjelma koskee ainoastaan kaikkia sellaisia velkoja, jotka ovat syntyneet ennen velkajärjestelyn aloituspäätöstä.

Asiakkaan on noudatettava vahvistettua maksuohjelmaa ja siinä olevia määräyksiä. Velkajärjestelyn maksuohjelman kesto on normaalisti 3 vuotta. Maksuohjelma on kuitenkin 5 vuotta, mikäli asiakkaalla ei ole lainkaan maksuvaraa tai järjestely on myönnetty esteestä huolimatta. Jos velkojien joukossa on yksityishenkilöitä, voidaan heidän vaatimuksestaan maksuohjelman kestoa pidentää enintään kahdella vuodella. Lisäksi velkajärjestelyn kesto voi olla normaalikestoa pidempikin, mikäli asiakas säilyttää velkajärjestelyssä omistusasuntonsa. Toisin kuin Takuusäätiö takausta haettaessa, yksityishenkilön velkajärjestelyä haettaessa asiakkaan maksukyky ei siis ole edellytys ja näin ollen mm. pitkäaikaistyötön voi hakea velkajärjestelyä. Mikäli asiakas on opiskelija tai juuri työttömäksi joutunut henkilö, käräjäoikeus voi katsoa, että kysymyksessä on väliaikainen este. Näin on silloin, kun voidaan pitää todennäköisenä, että asiakas kykenee parantamaan tulojaan esimerkiksi valmistumisen seurauksena. Sen jälkeen, kun maksuohjelma on onnistuneesti suoritettu loppuun, asiakas saa jäljelle jäävät velkansa anteeksi.

Lue lisää yksityishenkilön velkajärjestelyn edellytyksistä ja esteistä täältä:

http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/perinta/velkajarjestely/velkajarjestelyn-edellytykset-ja-esteet/

Yksityishenkilön velkajärjestelyn hakeminen tapahtuu tiettyä menettelyä noudattaen. Lue lisää menettelystä täältä:

http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/perinta/velkajarjestely/velkajarjestelyn-hakeminen/

Elinkeinotoimintaa harjoittavaa velallista koskevat erityissäännökset

On huomionarvoista, että edellä esitettyjä velkajärjestelylain yleisiä edellytyksiä ja esteitä koskevien säännösten lisäksi elinkeinotoimintaa harjoittavan asiakkaan on täytettävä velkojen järjestelyä koskevat lisäedellytykset. Lisäedellytyksenä on mm. toiminnan pienimuotoisuus, riittävä kannattavuus ja kirjanpidon ajantasaisuus. Lisäksi velkajärjestelyhakemukseen on liitettävä yleisten hakemuksen liitteiden lisäksi myös elinkeinotoimintaa koskevat selvitykset.

Lue lisää yrittäjän velkajärjestelystä täältä:

http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/perinta/velkajarjestely/yrittajan-velkajarjestely/

Lisäksi on hyvä huomata, että asiakkaan aiemmin harjoittamaan elinkeinotoimintaan liittyviä velkoja pidetään yksityistalouden velkoina, jos kyseinen elinkeinotoiminta on lopetettu ja velallisen velkavastuut on selvitetty.

Maksun myöhästymisen mahdolliset seuraukset ja perinnästä aiheutuvat kulut

Mikäli henkilö ei syystä tai toisesta maksa velkaansa sen jälkeen, kun laskun eräpäivä on kulunut umpeen, velkoja voi alkaa periä saataviaan. Velkoja lähettää velalliselle tavallisesti muistutuskirjeen maksusta, mikä voi jo aiheuttaa velalliselle lisäkuluja (huomautusmaksusta peritään maksimissaan 5 euron korvaus).

Mikäli lasku on velkojan maksumuistutuksen tai -muistutusten jälkeen vielä maksamatta, velkoja voi halutessaan siirtää saatavan perinnän ammattimaiselle perijätaholle kuten perintätoimistolle. Perintätoimisto jatkaa maksamattoman velan perimistä lähettämällä maksuvaatimuksen. Maksuvaatimuksen lähettämisestä aiheutuneita perintäkuluja vaaditaan myös tavallisesti korvattavaksi velalliselta.

Mikäli lasku on maksuvaatimuksen tai -vaatimusten jälkeen edelleen maksamatta, eikä maksusuunnitelmasta ole sovittu, mahdollinen perintätoimisto tai velkoja itse voi hakea saatavalleen oikeuden päätöksen, maksutuomion, joka lainvoimaiseksi tultuaan tekee kyseisestä saatavasta ulosottokelpoisen. Maksutuomiosta aiheutuneet oikeudenkäyntimaksut lisäävät velan määrää 110–240 euroa.

Ulosottokelpoinen saatava voidaan siirtää ulosottoon. Ulosotossa velallisen omaisuutta tai palkkaa ulosmitataan ja näin saadut varat käytetään velan ja sen perimisestä aiheutuneiden kulujen maksamiseen. Ulosotto perii velalliselta taulukkomaksun kulloinkin kertyneestä suorituksesta tai lyhennyksestä. Maksun suuruus on riippuvainen suorituksen tai lyhennyksen määrästä.

On huomionarvoista, että valtion ja kuntien lakisääteiset saatavat ja pakolliset vakuutusmaksut ovat yleensä ulosmitattavissa ilman oikeuden päätöstä. Tällaisia saatavia ovat esimerkiksi sakot, verot, kunnalliset pysäköintivirhemaksut, liikennevakuutusmaksut, terveyskeskusmaksut ja sosiaalitoimen asiakasmaksut.

Lue lisää perinnästä ja perintäkuluista:

http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/perinta/perintakulut-ja-perinnan-eteneminen/

Katso esimerkkilaskelma perintäkulujen kertymisestä:

http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/perinta/esimerkkeja-perintakulujen-kertymisesta/

Luottotietohäiriö

Luottotietojen avulla voidaan selvittää, kuinka vakaalla pohjalla henkilön talous on. Kun velka on maksamatta tarpeeksi kauan, voi velkoja hakea merkintää velallisen luottotietoihin. Perusteet maksuhäiriömerkinnän syntymiselle on määritelty luottotietolaissa. Kulutusluoton osalta maksun tulee olla myöhässä yli 60 päivää, jotta luotonantaja voi hakea asiakkaalle maksuhäiriömerkintää. Luottotietorekisteriin talletettavia viranomaisten toteamia maksun laiminlyöntejä, toisin sanoen maksuhäiriöitä, ovat mm. käräjäoikeuden antamat riidattomat velkomistuomiot ja yksipuoliset tuomiot, ulosottoviranomaisen toteamat varattomuus- tai tuntemattomuusesteet sekä tiedot konkursseista ja velkajärjestelyistä. Maksuhäiriömerkintöjen säilyttämisajoista on määrätty luottotietolaissa.

Merkintä luottotietoihin vaikuttaa mm. siten että:

Saat Suomen Asiakastieto Oy:ltä kirjeen, kun sinulle on rekisteröity ensimmäinen maksuhäiriömerkintä Asiakastiedon luottotietokantaan. Omat luottotiedot on mahdollista tarkastaa käyttämällä lakisääteistä tarkastusoikeutta. Lakisääteinen tarkastusoikeus on veloitukseton kerran 12 kuukaudessa. Mikäli haluat käyttää lakisääteistä tarkastusoikeuttasi, voit lähettää vapaamuotoisen kirjallisen pyynnön Asiakastietoon. Pyyntöön tulee liittää mukaan henkilötunnus, kotiosoite, omakätinen allekirjoitus ja nimenselvennys sekä selkeä kopio henkilöllisyystodistuksesta, jossa on allekirjoitus. Mikäli haluat vastauksen sähköpostitse, on tärkeää liittää pyyntöön voimassa oleva sähköpostiosoitteesi.

Luottohäiriömerkinnästä ja tarkastusoikeudesta voit lukea lisää täältä:

https://www.asiakastieto.fi/web/fi/

Luottotietolain löydät täältä:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070527

Alla vielä koottu yhteen hyödyllisiä linkkejä:

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän talous ja velkaneuvonnan asiakastietolomake

Kuluttajaliiton materiaali taloudenhallintaan ->http://www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/materiaalipankki/talous/

Marttaliitto ry:n vinkkejä taloudenhallintaan ->http://www.martat.fi/rahat/

Saatavien perintä -> http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/perinta/

Takuusäätiön takaus -> http://www.takuusaatio.fi/

Yksityishenkilön velkajärjestely -> http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/perinta/velkajarjestely/

Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä -> http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930057

Maksuvaran laskentakaava -> http://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/perinta/velkajarjestely/maksuvaran-laskentakaava/

Yritys Suomi Talousapu -> https://yrityssuomi.fi/talousapu

Omien luottotietojen tarkistaminen Suomen Asiakastieto Oy:stä -> https://www.asiakastieto.fi/omatieto/fi

Omien luottotietojen tarkistaminen Bisnode Finland Oy:stä -> https://www.bisnode.com/suomi/juuri-nyt/yleista-tietoa/omien-luottotietojen-tarkistaminen/

Ulosotto -> https://oikeus.fi/ulosotto/fi/index.html

 

 

Sivu päivitetty: 11.10.2018

Yhteystiedot

Talous- ja velkaneuvonnan toimipaikka
Talous- ja velkaneuvonnan palvelut siirtyneet Forssan kaupungintalolta osoitteeseen:
Kartanonkatu 10 A, 2 krs Työvoiton tiloihin

Valkama Johanna
talous- ja velkaneuvoja
Kartanonkatu 10 A, 2 krs, 30100 Forssa
Puhelinneuvonta ja ajanvaraus : Tavoitat neuvojan parhaiten maanantaisin klo 9-11.30 välisenä aikana. Muinakin aikoina voit yrittää tavoittaa. Voit myös laittaa ajanvarauspyynnön s-postitse.
puh. 0405436764
johanna.valkama(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy