Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Toimeentulotuen hakeminen

Toimeentulotukea voi hakea joko suullisesti, kirjallisesti tai ajanvarauksella.  Ensimmäistä kertaa asioiville pyritään varaamaan aika sosiaalityöntekijälle. Tarvittaessa myös sosiaalityöntekijä voi kutsua ajalle asiakkaan kokonaistilanteen selvittämistä varten. Kirjalliset toimeentulotukihakemukset toimitetaan oman kunnan aikuissosiaalityön toimipisteeseen.

Fshky:llä ei ole käytössä suojattua sähköpostia, joten toimeentulotuki hakemusten ym. asiakirjojen lähettämistä sähköpostilla ei suositella. Viranhaltijat eivät voi myöskään vastata sähköpostilla toimeentulotukea koskeviin kysymyksiin.

Tulot on selvitettävä kolmelta kuukaudelta. Kertaluontoiset tulot tai saamiset (esim. lopputili) voidaan jaksottaa tuloksi useammalle kuukaudelle.

Toimeentulotuesta tehdään aina kirjallinen päätös, joka luovutetaan asiakkaalle tai lähetetään postitse.

Päätös toimeentulotuesta käsitellään seitsemän arkipäivän kuluessa. Puutteellinen hakemus viivästyttää hakemuksen käsittelyä.

Opiskelijoiden toimeentulotuki

Opiskelijoille toimeentulotukea myönnetään samoin perustein kuin muillekin asiakkaille. Kesäaikana toimeentulotukea hakevien opiskelijoiden osalta tarkistetaan, onko opiskelijan mahdollista suorittaa tutkintoonsa kuuluvia opintoja kesällä, mistä kaikista työpaikoista hän on hakenut töitä, onko hän nostanut kaiken opintolainan ja oleskeleeko hän kesän opiskelukunnassa vai jollakin toisella paikkakunnalla. Kesätöiden hakemisen osalta vaaditaan aktiivisuutta koko kesän ajan. Lisäksi selvitetään vanhempien mahdollisuutta osallistua opiskelijan elatukseen.

Kesän ajalle haettua toimeentulotukea varten tulee toimittaa hakemuksen liitteenä Opiskelijan olosuhdeselvitys –lomake sekä todistus opintolainan nostosta.

Ensimmäisellä käynnillä tarvitaan seuraavia asiakirjoja:

 

Sivu päivitetty: 06.04.2016
 
 
 
login Synergia Foxy