Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Toimeentulotuen takaisinperintä ja muutoksenhaku

 Toimeentulotukea ei yleensä peritä takaisin lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia.

Toimeentulotuki tai osa siitä voidaan periä tulevista etuuksista, jos se myönnetään jonkin etuuden viivästymisen takia (esim. eläkepäätös, sairaus- ja työttömyyspäiväraha, opintotuki, asumistuki). Ks. muu takaisin perintä, lakipykälä

Virheellisten tietojen perusteella myönnetty toimeentulotuki voidaan periä takaisin.

Toimeentulotuen muutoksenhaku

Päätöksen toimeentulotuen myöntämisestä tekee viranhaltija. Muutoksenhaku on 30 päivää siitä päivästä, jolloin asianosainen sai tiedon päätöksestä lukuun ottamatta sitä päivää. Postitse lähetetyn päätöksen tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on asianosaisen ilmoittamalla osoitteella postitettu.

Oikaisuvaatimukset lähetettävä perusteluineen osoitteeseen: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä/Yhtymähallitus, PL 42, 30101 Forssa.

 

Sivu päivitetty: 03.10.2016
 
 
 
login Synergia Foxy