Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Toimeentulotuen määräytymisperusteet

Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta sekä ehkäisevästä toimeentulotuesta. Toimeentulotukena maksetaan se määrä, jolla tukeen oikeuttavat menot ylittävät tulot ja varat. Tuki määrätään kuukaudeksi kerrallaan.

Perustoimeentulotukeen sisältyy perusosa, jolla pitää lain mukaan kattaa ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, henkilökohtaisen puhtauden ja kodin puhtauden menot, vähäiset terveydenhuoltomenot, paikallisliikenteen maksut, lehtitilaukset ja puhelimen käyttö.

Perusosan suuruus vaihtelee perheen koon ja huollettavien lasten iän mukaan.

Perusosan lisäksi perustoimeentulotukea myönnetään kohtuullisiin asumismenoihin kuten vuokraan ja vastikkeeseen, vesimaksuun, lämmitykseen sähkölaskuun, kotivakuutukseen sekä vähäistä suurempiin julkisen terveydenhuollon maksuihin ja lääkekuluihin.

Täydentävään toimeentulotukeen sisältyvät niin sanotut erityismenot, joita ovat muun muassa lasten päivähoidon maksut, muut kuin perusmenoina hyväksyttävät asumismenot, esim. vuokravakuus, sekä muut henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliset menot.

Ehkäisevä toimeentulotuki

Sosiaalityöntekijät voivat lisäksi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea. Sen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä.

 

Sivu päivitetty: 06.04.2016
 
 
 
login Synergia Foxy