Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Aikuisneuvonta

Aikuisneuvolat vastaavat oman lähialueensa aikuisväestön neuvolapalveluista. Aikuisneuvolassa terveydenhoitaja antaa henkilökohtaista terveysneuvontaa, seuraa terveydentilaa, ,antaa rokotuksia ja toimii kansansairauksien (diabetes, valtimotaudit, verenpainetauti, rasva-aineenvaihdunnan häiriöt) ennaltaehkäisemiseksi. Yhteistyö terveysaseman muun henkilöstön ja omalääkärin kanssa on kiinteää.

Ympäristökunnissa terveydenhoitajat tekevät maksuttomien hoitotarvikkeiden tarpeen arvioita yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa, opastavat käytössä ja jakavat hoitotarvikkeita.

Aikuisneuvolan terveydenhoitajien puoleen voi kääntyä, jos epäilee muistin heikentyneen ja haluaisi saada siihen ammattilaisen tekemänä testausta. Lääkärit ohjaavat myös tarvittaessa muistitesti-ja-aaoo-jotainin. Kuulokojeisiin liittyvissä ongelmissa voi ottaa yhteyttä omaan terveysasemaan.

Aikuisneuvolan terveydenhoitajien vastaanotot toimivat ajanvarauksella ja puhelinaika on päivittäin.

Terveystarkastukset

Omaehtoinen terveystarkastus

Kuntalaiset voivat hakeutua oman kuntansa terveydenhoitajan vastaanotolle omaehtoiseen terveystarkastukseen. Terveydenhoitajan vastaanotolla saa tietoa ja ohjeita terveyteen vaikuttavista asioista esim. rokotuksiin, ravitsemukseen, liikuntaan, päihteisiin, tupakkaan tai painonhallintaan liittyvistä seikoista. Terveydenhoitaja ohjaa tarvittaessa laboratoriokokeisiin ja lääkärinvastaanotolle.

Työttömien terveystarkastukset

Työttömäksi jääneillä tai toistuvasti lyhytaikaisissa työsuhteissa olevilla on mahdollisuus hakeutua terveystarkastukseen. Tarkoituksena on edistää työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä.

Terveystarkastus pohjautuu elämäntapahaastatteluun. Tarvittaessa asiakas ohjataan laboratorioon, lääkärinvastaanotolle tai suuhygienistille. Samalla tarkistetaan rokotusten voimassaolo.

Aloite terveystarkastukseen ohjaamisesta voi tulla esim. kunnan sosiaalitoimesta tai työttömille palveluja tarjoavilta tahoilta.

Pitkäaikaissairauksien hoito

Aikuisneuvontaan asiakkaat ohjautuvat elämäntapojen muutosten tukemiseksi. Asiakas voi varata ajan myös verenpaineen seurantaan.

Tyypin 2 diabetesta sairastavien hoidon seuranta toteutetaan aikuisneuvonnassa lääkärin ohjeiden mukaisesti.

Tyypin 1 aikuisdiabeetikot ja vaikeahoitoiset tyypin 2 diabeetikot ohjataan diabeteshoitajalle. Toimintaan kuuluu diabetespotilaiden hoitaminen ja seuranta sekä tavoitteena on potilaan omahoidon tukeminen ja lisäsairauksien ehkäisy.

Rokotukset

Rokotuksiin ja matkailijoiden terveysneuvontaan on varattava aika etukäteen mielellään 2 kk ennen matkalle lähtöä.

Seulonnat

Seulonnoilla tarkoitetaan irtosolunäytteitä, mammografiatutkimuksia ja suolistosyövän seulontaa.

Irtosolunäyte (Papa-koe)

Kaikki 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, 55- ja 60-vuotiaat naiset kutsutaan kohdunkaulan syövän seulontatutkimukseen. Tutkimus on maksuton. Tutkimustulokset ilmoitetaan asiakkaalle kirjeitse kotiin.

Mammografiatutkimus

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpäsairaus. Siihen sairastuu Suomessa vuosittain vajaa 5 000 naista. Rintasyöpäseulonnan tarkoituksena on löytää rintasyöpä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja siten parantaa hoitotuloksia ja vähentää rintasyöpäkuolleisuutta.

Mammografiaseulontaan kutsutaan 50 - 69 -vuotiaat naiset kahden vuoden välein. Tutkimus on maksuton. Tutkimustulokset ilmoitetaan asiakkaalle kirjeitse kotiin.

http://www.terve.fi/rintasyopa/rintojen-tutkiminen-potilasohje

Suolistosyövän seulonta

Seulonnan kohteena on 60 – 69-vuotiaiden ikäryhmä ja seulonta laajenee asteittain niin, että vuonna 2016 sen piiriin kuuluu 100 % ko. kohdeväestöstä. Seulontakutsu toistetaan joka toinen vuosi. Henkilöt, joilla todetaan verta ulosteessa, lähetetään jatkotutkimuksiin.

Ryhmät

Ryhmäneuvonnalla ennaltaehkäistään pitkäaikaissairauksia ja tuetaan ryhmäläisten omahoitoa.
Ryhmäneuvonnassa painottuu osallistujien oman motivaation lisäksi ammatillinen ohjaus ja muiden ryhmäläisten vertaistuki. Ryhmien toiminnasta voi kysyä esimerkiksi oman terveysaseman aikuisneuvolan terveydenhoitajalta. Ryhmiä pidetään kysynnän mukaan

Ened-ryhmiin ohjautuu ravitsemusterapeutin, diabetes- ja terveydenhoitajan tai lääkärin lähettämänä. Ryhmiin ohjataan lähinnä laihdutusleikkaukseen lähetettäviä henkilöitä.

Omahoitopisteet

Omahoitopisteet ovat Forssan sairaalassa ja pääterveysasemalla. Verenpaineen mittaukseen tarkoitetussa omahoitopisteessä voi mitata verenpaineensa. Selkeiden ohjeiden ja yksinkertaisen laitteen ansiosta verenpaineen mittaaminen onnistuu helposti.

Omahoitopisteissä on vaaka punnitusta varten ja terveyskasvatusmateriaalia esim. diabeteksen ehkäisystä ja hoidosta sekä testauslomakkeita alkoholista, tupakasta sekä aikuistyypin diabeteksesta.

Verenpaineen omamittaus on mahdollista kaikilla terveysasemilla.

Testaa terveystottumuksiasi

http://www.diabetes.fi/diabetesti-ja-aaoo-jotainetoa/diabeteksen_ehkaisy/riskitesti-ja-aaoo-jotainhttp://www.sydanliitto.fi/testi-ja-aaoo-jotaint 
http://www.paihdelinkki.fi/fi/testi-ja-aaoo-jotaint-ja-laskurit

Linkkejä

http://www.sydanliitto.fi/etusivu 
http://www.diabetes.fi/diabetesliitto 
http://www.paihdelinkki.fi/ 
http://röökikroppa.fi/ 
http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikkumaan 
http://www.kuluttajaliitto.fi/elintarvikkeet_ja_ravitsemus 
http://syohyvaa.fi/%20 
http://www.aivoliitto.fi/AVH 
http://www.muistiliitto.fi/fi/etusivu/ 

 

Sivu päivitetty: 27.02.2017

Yhteystiedot

Forssan aikuisneuvonta
Forssan pääterveysasema
Urheilukentänkatu 9, 30100 Forssa
ajanvaraus ja puhelinneuvonta ma-pe klo 9-10
Ryhmä 1 03 4191 2224
Ryhmä 2 03 4191 2049
Ryhmä 3 03 4191 2202
Diabeteshoitaja 03 4191 2043

Humppilan aikuisneuvonta ja perhesuunnittelu
Humppilantie 24, 31640 Humppila
ajanvaraus ja puhelinneuvonta ti, ke ja pe klo 9-10
puh. 03 4191 2230

Jokioisten aikuisneuvonta ja perhesuunnittelu
Keskuskatu 25, 31600 Jokioinen
ajanvaraus ja puhelinneuvonta ma-pe klo 9-–10
puh. 03 4191 2240

Tammelan aikuisneuvonta ja perhesuunnittelu
Einarintie 1, 31300 Tammela
ajanvaraus ja puhelinneuvonta ma-pe klo 9-10
puh. 03 4191 2254

Ypäjän aikuisneuvonta ja perhesuunnittelu
Perttulantie 18, 32100 Ypäjä
ajanvaraus ja puhelinneuvonta ti, ke ja to klo 9-10
puh. 03 4191 2261 tai 02 7636 5813

 
 
 
login Synergia Foxy