Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Perusterveydenhuolto

Maksut 1.5.2016 alkaen:

Avosairaanhoito

Yhteispäivystyskäynti, kello 20 - 22 ja viikonloppuna 35,30 euroa (0 - 17 -vuotiaille maksuton)

Laitoshoito

Päivä- ja yöhoito sekä osittainen ylläpito (osaamiskeskus: sisältää kuljetuskustanukset Kela-korvauksen jälkeen) 19,40 euroa/hoitopäivä (0-17-vuotiaille maksuton siltä osin kuin hoitopäiviä on kertynyt kalenterivuodessa yli 7)

Kuntoutushoito 15,80 euroa/hoitopäivä

Omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista perittävä vuorikausikohtainen asiakasmaksu 11,50 euroa/päivä

Sarjassa annettava hoito (sarjahoito) 9,70 euroa hoitokerralta. Peritään enintään 45 käyntikerralta kalenterivuodessa (0-17-vuotiaille maksuton).

Suun terveydenhuolto

Perusmaksu 18-vuotta täyttäneiltä

1. Kuvantamistutkimukset:

2. Ehkäisevä hoito:

3. Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta kohdassa 4 lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä

4. Proteettiset toimenpiteet:

Yksilökohainen fysioterapia

käyntimaksu 9,70 euroa, 0 - 17 -vuotiaille maksuton

Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta ja lausunnosta (esim. B- ja C-lausunto, laaja vapaamuotoinen lausunto) perittävä maksu on 43,56 euroa. Tieliikennelaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta perittävä maksu on 52,47 euroa.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä terveyskeskuslääkärin sekä suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoajasta peritään 15 vuotta täyttäneeltä henkilöltä 43,56 euroa.

Asiakkaalle postitetaan lasku jälkikäteen.

 

Sivu päivitetty: 07.04.2017

Yhteystiedot

Finning Timo
talousjohtaja
puh. 03 4191 4020
gsm 040 669 4775
timo.finning(at)fshky.fi

Silvan Sirkka
toimistosihteeri
puh. 03 4191 4054
sirkka.silvan(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy