Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Perhetukiterveydenhoitaja

Neuvolan perhetuki on neuvolaikäisten lasten perheille tarkoitettua tukea mm. uniongelmissa ja kasvatus- ja ruokailuasioissa. Tavoitteena on tarttua pulmiin mahdollisimman varhain.

Perhetukiterveydenhoitajan palvelu on perhekeskeistä, kotona tapahtuvaa ja perheen omia voimavaroja kartoittavaa ja vahvistavaa. Perhetukiterveydenhoitajan apuna on moniammatillinen neuvolatiimi ja tarvittaessa kotikäynnillä voi olla työparina esim. neuvolan psykologi.

Esite neuvolan perhetuesta    

http://www.mll.fi/vanhempainnetti/

http://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/

 

Sivu päivitetty: 05.04.2016

Yhteystiedot

Kujala Satu
perhetukiterveydenhoitaja ja lapsiperheiden kotipalvelu
gsm 045 657 9695
satu.kujala(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy