Logo [Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä]
 
 
 

Perhetukiterveydenhoitaja

Neuvolan perhetuki on neuvolaikäisten lasten perheille tarkoitettua tukea mm. uniongelmissa ja kasvatus- ja ruokailuasioissa. Tavoitteena on tarttua pulmiin mahdollisimman varhain.

Perhetukiterveydenhoitajan palvelu on perhekeskeistä, kotona tapahtuvaa ja perheen omia voimavaroja kartoittavaa ja vahvistavaa. Perhetukiterveydenhoitajan apuna on moniammatillinen neuvolatiimi ja tarvittaessa kotikäynnillä voi olla työparina esim. neuvolan psykologi.

Esite neuvolan perhetuesta
MLL:n vanhempainnetti
Väestöliitto, vanhemmuus

 

Sivu päivitetty: 18.07.2018

Yhteystiedot

Kuusinen Anna
perhetukiterveydenhoitaja ja lapsiperheiden kotipalvelu
gsm 045 657 9695
anna.kuusinen(at)fshky.fi

 
 
 
login Synergia Foxy